Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

BİLGİLENDİRME:

www.tugbakulekci.com.tr websitesindeki Mesafeli Satış Sözleşmesinin tamamını dikkatle okuyunuz.

Sözleşme konusu hizmetle ilgili tüm fikri ve sınai haklar Tuğba Dağdeviren’e aittir. tugbakulekci.com.tr ‘de yer alan herhangi bir içeriğin izinsiz olarak kullanılması, çoğaltılması, yayılması, satışa sunulması ve benzeri durumlarda ilgili kişi veya kişiler hakkında hukuki ve cezai yaptırımlara başvurulacaktır.

MADDE 1. KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu; ALICI’nın, SATICI’ ya ait www.tugbakulekci.com.tr web sitesinden elektronik ortamda satın aldığı, işbu Sözleşme’de ve Ön Bilgilendirme Formu’nda bahsi geçen nitelikleri taşıyan, dijital ürün satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

ALICI, satışa konu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli gibi Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda onayladığını ve sonrasında elektronik ortamda Ürün’ü satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Ön Bilgilendirme Formu, Ürün’e ilişkin Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ve ALICI adına gönderilecek Ürün’ün bedelini içerir fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçasıdır.

MADDE 2. TARAFLAR


SATICI / HİZMET SAĞLAYICI

Adı: Lavinya Medya Tuğba Dağdeviren

Adres:19 Mayıs Mah. Halaskargazi Cad. No:226 Çiftkurt Apt. Kat:7 D:24 Şişli, Mecidiyeköy/İstanbul

E-mail: tugba@lavinyamedya.com.tr

Gsm: +90 541 379 20 90

ALICI / ÜCRETLİ ÜYE

Adı Soyadı Ünvanı: 

Adresi:

E-mail: 

Telefon:

MADDE  3. TANIMLAR

3.1. Site: üyelerin, SATICI tarafından satışa sunulan ürün ve/veya hizmetlerin belirlenen satış bedeli üzerinden satın alınmasına imkan veren, SATICI’ya ait www.tugbakulekci.com.tr alan adını ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitelerini ifade eder. 

3.2. Satıcı/Hizmet Sağlayıcı: Tuğba Dağdeviren online eğitim bedeli karşılığında uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla sunduğu mal ve/veya hizmetlerin satımını (SATICI’ya ait internet sitesi aracılığıyla, mobil ortamlarda ve/veya telefon görüşmeleri vasıtasıyla vs.) yapan tüzel kişidir. 

3.3. Ücretli üye/Alıcı: İş bu sözleşmedeki şartları ve sitedeki kural ve yasakları kabul ederek, SATICI’ya ait sitedeki hizmetlerden bir veya birden fazlasından bedeli karşılığında faydalanan, SATICI’nın ön gördüğü her türlü yöntem ve tekniği kullanarak uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla (SATICI’ya ait internet sitesi, mobil ortamlar veya telefon vasıtasıyla) yasal mevzuata uygun olarak sunduğu mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişilerdir. 

3.4. Online Kurs: SATICI’ya ait teknik altyapı ile stüdyo ortamında ya da doğrudan veya dolaylı olarak gerçekleştirilmiş bir icrada ve/veya temsilde dijital teknoloji de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü kayıt ve nakline yarayan araçlarla canlı (eş zamanlı yayın) ve farklı zamanlı yayın için kaydedilen/kaydedilecek olan videoların meydana getirilmesi ve bunların ALICI tarafından canlı (eş zamanlı) ve farklı zamanlı şekillerde kullanılmasını sağlayan pakete verilen isimdir. 

3.5. Eş Zamanlı/Canlı Yayın: SATICI’ya ait teknik altyapı ile meydana getirilen ve tüm telif hakları SATICI’ya ait olan, ALICI’nın SATICI’ya ait web sitesine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak eş zamanlı (canlı) yayın ile elektronik ortamda kullanmasına olanak tanınan, online kurs içeriğidir. 

3.6. Farklı Zamanlı Yayın: SATICI’ya ait teknik altyapı ile meydana getirilen ve tüm telif hakları SATICI’ya ait olan, ALICI’nın SATICI’ya ait web sitesine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak farklı zamanlı yayın ile elektronik ortamda kullanmasına olanak tanınan online kurs içeriğidir.

MADDE 4. ÜRÜNÜN BEDELİ VE ÖDEME YÖNTEMLERİ


Paket içerisinde belirtilen süre için ürün bedeli peşin olarak (“Ürün, Bedeli”). Ürün Bedeli, tüm vergileri kapsar. Ödeme, aşağıda belirtilen yöntemlerden biri ile yapılabilecektir.

Kredi Kartı ile Ödeme: www.tugbakulekci.com.tr web sayfasında satın alınmak istenen Ürün’ün ödeme bilgileri aşamasında yer alan yönergelerin izlenerek kredi kartı kullanmak sureti ile belirli bankalarla anlaşmalı olarak, taksit seçenekleriyle yapılan ödeme yöntemidir. Bu ödeme yönetiminin seçilmesi halinde, Ürün Bedeli, yetkili elektronik ödeme sağlayıcı kuruluş tarafından tahsil edilmektedir. Taksitle ödeme yönteminin seçilmesi halinde, ödeme peşin fiyat üzerinden gerçekleşir, ödeme sağlayıcı kuruluştan kaynaklı vade farkı SATICI’ya yansıtılmaz.

Havale/Eft Yolu ile Ödeme: Ödeme, SATICI’nın www.tugbakulekci.com.tr web sayfasında satın alınmak istenen Ürün’ün “Havale/EFT ile Ödemek İçin” ödeme yönteminin seçilerek satın almanın devam ettirilmesidir. Ödeme işlemini tamamlamak için belirttiğiniz banka hesap numaralarımıza ödeme yapmanız gerekmektedir. Havale/EFT yolu ile ödeme sırasında ödeme açıklamasına, “e-mail adresinizi” ve “Eğitim Ücreti” ibaresini yazmanız gereklidir. Bu ödeme yönteminin seçilmesi halinde, ödeme sağlayıcı kuruluşlar tarafından ilgili ödeme için havale veya EFT masrafları ALICI’ ya yansıtılabilir. Böyle bir durumda, SATICI’nın ilgili havale veya EFT masraflarından sorumluluğu yoktur.

Ödeme sırasında ALICI tarafından yapılabilecek hatalar nedeni ile ödemede çıkabilecek aksaklıklardan SATICI sorumlu değildir.

İnternet üzerinden kredi kartı ile yapılan ödemelerin bedelleri üyenin kredi kartından otomatik olarak çekilir. Ödeme işlemi onaylandıktan sonra eğitimler kullanıma açılır. ALICI Havale/Eft ile ödemeyi gerçekleştirdiğinde, eğitim ücretinin hesaba geçmesinin ardından 24 saat içerisinde ÜRÜN, KULLANICI’nın erişimine online açılır. Tuğba Külekçi Dağdeviren -https://www.tugbakulekci.com.tr eğitim sitesi indirim, kampanya veya ücret artırım uygulamasını isteğe bağlı değiştirme hakkına sahiptir.

MADDE 5. İADE (CAYMA) HAKKI


Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, sarf malzemeleri, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler ve hizmetler için cayma hakkı kullanılamaz. İşbu Sözleşme konusu ÜRÜN, online ve kayıtlı eğitim hizmetlerini içeren dijital içeriktir. Bu bakımdan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a dayanarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ Maddesi uyarınca “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler” kapsamında kalması sebebiyle ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.  

MADDE 6. GİZLİLİK

6.1. E-devlet Onaylı Üniversite Sertifikası ve ICC W Uluslararası geçerli sertifika belgesi verilebilmesi amacıyla SATICI, ALICI’ya ait edindiği kişisel bilgilerin tamamını, işbu sözleşmede ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan üyelik sözleşmesi ve gizlilik politikası içinde yer alan hükümler uyarınca kullanacak, saklayacak ve sertifika kurumu olan 3. kişilerle paylaşacaktır. İşbu madde ALICI tarafından peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilir. 

6.2. SATICI işbu kişisel bilgileri idari/yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dâhilinde SATICI kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir. Kredi kartı bilgileri SATICI tarafından kesinlikle saklanmaz, Kredi kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir. 

MADDE 7. ALICININ’NIN FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HÜKÜMLERİNİ İHLALİ VE YAPTIRIMI


Alıcı, İşbu Sözleşmenin hükümlerine  aykırılık ve lisanstan doğan fikri mülkiyet haklarının ihlali halinde;

SATICI’nın bu ihlal/ihlallerden kaynaklanan zararlarını kusuru oranında tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. SATICI’ya herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın, 1.000.000 TL (Birmilyon TL) tutarında cezai şartı, peşinen ödemeyi; bu cezai şartın fahiş olmadığını, bu bedelin fahiş olduğundan bahisle, bu miktarın terkini ve tenkisini talep edemeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

SATICI’nın bu ihlalden dolayı uğradığı zararlar nedeniyle, ayrıca, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca tazminat hükümlerine ve/veya cezai hükümlere başvurma hakkı saklıdır.

MADDE 8. SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1. SATICI, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. 

8.2. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından www.tugbakulekci.com.tr (SATICI) sorumlu değildir. Buna istinaden SATICI, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI, SATICI’dan hak ve alacak iddiasında bulunamaz. 

8.3. Taksitli satışlarda, ALICI’nın taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, SATICI’nın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 17-19 maddeleri ve diğer ilgili mevzuat uyarınca, henüz vadesi gelmemiş kalan borcun ve taksitlerin tümünün ifasını talep etme hakkı saklıdır. 

8.4. Doğal afet, yangın, sel, isyan, grev, altyapı ve internet arızaları da dahil olmak üzere hizmetin doğrudan ve dolaylı teknik altyapısını oluşturan sistemlerdeki arızalar, kötü hava koşulları, savaş, terör eylemleri, ambargo, idari ve yasal mercilerin yayın kapatma, erişimi engelleme, erişime ara verme ve kısıtlama kararları gibi, SATICI’nın makul kontrolü dışındaki mücbir sebep sayılan tüm hallerde, SATICI, işbu ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz. Bu ve bunun gibi durumlar, SATICI için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SATICI’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. 

8.5. SATICI, ‘……………….. – ………………..’ tarihleri arasındaki sunduğu içerikleri değiştirme hakkını saklı tutar. Bu kapsamda eş zamanlı yayın veya farklı zamanlı yayınlarda sunumu yapan kişileri değiştirebilir. Bu değişim sözleşmenin eksik ifası olarak değerlendirilemez.

8.6. SATICI’nın internet sitesinde yer alan ve reklam amaçlı veya başka sitelere girişe izin verilmesine yönelik konulmuş olan linklerin, ALICI veya 3. şahıslar tarafından ziyaret edilmesi nedeniyle meydana gelecek zararlardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI bu maddede değinilen sitelerin içeriğinin güvenilirliği konusunda hiçbir taahhütte bulunmadığı gibi, siteyi ziyaret etmeleri sebebiyle üyelerin ve 3. kişilerin karşılaşacakları olumsuz sonuçlardan da sorumlu tutulamaz.

8.7. ALICI tarafından SATICI’ya aksi yönde beyanda bulunulmadığı sürece, ALICI’ya e-posta, SMS vs. elektronik haberleşme araçlarıyla iletiler gönderilebilecektir. Sözleşmeye aykırılık hallerinde SATICI’nın her türlü zararının tazminini talep hakları saklıdır. İşbu sözleşme sitenin herhangi bir sebeple yayınının durması veya durdurulması halinde durma süresince askıya alınmış sayılır. Bu süreçte askıda kalan satış işlemleri için ALICI tazminat talebinde bulunamaz. 

8.8. ALICI’nın, işbu sözleşmenin üstünde bulunan yasal mevzuata uymaması, işbu sözleşme hükümlerinden birini ihlal etmesi veya site kurallarına uymaması halinde SATICI; ihtara gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin her zaman tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir. SATICI, fesih dışında ALICI’nın siteye üyeliğini dondurma, kısıtlama, sonlandırma işlemleri yapabileceği gibi sözleşme ihlaline ilişkin belge, içerik, yorum ve her türlü bilgiyi silme ve siteden kaldırma hakkına sahiptir. 

8.9. Sitenin SATICI tarafından faaliyetinin tamamen durdurulması yani sitenin kapatılması halinde, işbu sözleşme hiçbir ihbara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. SATICI işini, ticari ortaklığını ve site alan adını değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı ile yürütmeye hakkı vardır. SATICI’nın bu faaliyetleri farklı bir sitede icra etmesi durumunda, ALICI işbu sözleşmenin 8.7. maddesinin yeni sitede de uygulanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

MADDE 9. ÜCRETLİ ÜYE/ALICI OLMA ŞARTLARI

9.1. İşbu sözleşme uyarınca www.tugbakulekci.com’a ücretli üye olmak isteyenler, kimlik bilgileri ve/veya firma bilgileri de dahil olmak üzere, SATICI tarafından talep edilen kendilerine ait tüm bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde siteye girdikten sonra, online kurs paketi veya kurs türüne göre belirlenen ödeme biçimini seçerek ücretli üyelik bedelini ödemeyi kabul ederler ve ücretli üye olmaya hak kazanırlar. Ücretli üye/ALICI; yürürlükteki mevzuata, işbu sözleşmeye, sitede yer alan üyelik sözleşmesi, gizlilik sözleşmesi ve diğer tüm kurallara uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

9.2. Ücretli Üye/Alıcı olmak için gerçek kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Tüzel kişilik adına ücretli üyelik başvurusu yapanların ise, şirketi temsile ve yönetmeye yetkili olmaları şarttır. SATICI’nın ücretli üyelik bilgilerinin doğruluğunu denetleme yükümlülüğü bulunmadığından, bilgilerin yanlış verilmesi durumunda, ücretli üyelik süreci tamamlanmamış olacak ve olası bir ihtilaf durumunda SATICI’nın hiçbir yasal sorumluluğu bulunmayacaktır. Ayrıca bir sebepten ücretli üyelik sözleşmesi fesih edilerek veya feshedilmeden, ücretli üyeliği durdurulmuş veya tamamen yasaklanmış kişilerin de takdiri SATICI’ya ait olmak üzere üye olmaları engellenebilir. Başvuru sahipleri, SATICI’nın bu bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü olmadığını ve üyelik şartlarına dair bilgilerinin ve belgelerinin tamamının doğru olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

MADDE 10. GENEL HÜKÜMLER


İşbu Sözleşme ALICI ve SATICI arasında; ALICI tarafından Ön Bilgilendirme Formu’nun okunduğunun ve teyit edildiğinin; İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edildiği an internet üzerinden akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğurur. Sözleşme’nin bir nüshası ALICI’nın belirttiği e-mail adresine gönderilir.

ALICI, satın aldığı Ürün ile ilgili; Ön Bilgilendirme Formu’ nu, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini okuyarak onaylamasını; ÜRÜN bedeline ilişkin ödemeyi gerçekleştirmesini müteakip başka bir işleme gerek kalmaksızın satış tamamlanır. Anılan onay işlemleri, ÜRÜN’ün kullanım kapsam ve şartlarını kabul anlamına gelir. Bu suretle ÜRÜN, belirli süre boyunca ve koşullarla KULLANICI’nın erişimine, online olarak açılır.

ALICI, KULLANICI’ya ait bilgileri tam ve eksiksiz şekilde girmekle yükümlü olup, ALICI’nın eksik veya hatalı şekilde bilgi vermesi halinde Ürün’ün kullanıma açılamaması durumunda SATICI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır. ALICI, işbu Sözleşme’nin kurulması esnasında SATICI tarafından KULLANICI’ya ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin gerekli bilgilerin temin edildiğini, bu kapsamda SATICI ile paylaştığı KULLANICI’ya ait kişisel verileri paylaşmaya yetkili olduğunu, KULLANICI’ya yönelik KVKK kapsamında gerekli aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini (gereği halinde açık rızasını aldığını), bu sebeple her türlü sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder.

Satın alınan ÜRÜN’ün özelliğine göre, Ön Bilgilendirme Formunda ayrıntıları, süresi ve şekli belirlendiği üzere, taahhüt edilen edimler SATICI tarafından işbu Sözleşmeye ve Ön Bilgilendirme Formuna uygun olarak ifa edilir.

Satın alınan eğitim programı, satış ve kullanımı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Satın alınan eğitim programı Sözleşmede belirtilen sürede, her halde 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla ile KULLANICI’nın kullanımına açılır. Bu süre içinde eğitim programı kullanıma açılmaz ise, KULLANICI sözleşmeyi sona erdirebilir.

ALICI, satın aldığı eğitim programının bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, SATICI’nın eğitim programını içeren dijital içeriği KULLANICI’nın kullanımına açma yükümlülüğü sona erer.

Eğitim programını içeren dijital içerik KULLANICI kullanımına açıldıktan sonra, ALICI’nın ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan program bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmez ise, SATICI sözleşmeyi sona erdirir.

SATICI’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve eğitim programı süresinde kullanıma açılmaz ise, durum ALICI’ya bildirilir. ALICI, siparişin iptalini veya engel ortadan kalkana dek dijital içeriğin kullanıma açılmasının ertelenmesini talep edebilir. ALICI siparişi iptal ederse; ödemeyi havale/eft ile yapmış ise iptalinden itibaren iade ödemesi 10 gün içerisinde gerçekleştirilir. ALICI, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 10 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir. Ancak ALICI, ilgili bankanın para iadesini hesabına 2-3 haftalık bir sürede yapabileceğini kabul eder ve SATICI’nın bundan doğan bir sorumluluğu olmadığını bilir.

MADDE 11. UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, İstanbul Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

MADDE 12. YÜRÜRLÜK 

SATICI’nın sunduğu, ‘……………….. – ………………..’ tarihleri arasındaki içerik hizmetlerinden faydalanmak için işbu sözleşmeyi onaylamak isteyen ALICI arasında sözleşmenin altında yer alan “Satış sözleşmesini okudum kabul ediyorum.” butonunun tıklanarak, kabul beyanının SATICI’nın kayıtlarına geçtiği anda kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir. 

Sözleşmenin alıcı tarafından onaylandığı tarih : …/…/2022

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare